Thema’s

Transformatie

De aanpak van de bestaande gebouwenvoorraad is een dringende opgave. Herbestemming en hergebruik zijn de sleutelbegrippen. Niet alleen afwaardering is een obstakel maar ook de geschiktheid voor transformatie. Transformatie van deze reeksen gebouwen vereist een geïntegreerde gebiedsaanpak. Voor veel gebouwen zijn er kansen. Maatwerk is het devies. Inc. werkt aan verschillende projecten, van verhuurde gebouwen die een upgrade ondergaan, tot complete transformatie en herbestemming.

inc-architects_marialaan dh-1

inc-architects_keppel verolme-8

inc-architects_kanalen eiland utrecht wc-1

inc-architects_kanaleneiland-2

Het Nieuwe Bouwen

De bouwkolom staat in het teken van optimalisering, ketenintegratie en klimaatbeheersing. De eindgebruiker, de klant, staat hierbij centraal. Inc. werkt samen met investeerders, aannemers en fabrikanten aan nieuwe methoden van bouwen en huisvesten. Slim bouwen vereist slim ontwerpen. Hierbij wordt BIM ingezet als middel om meer grip te krijgen op ontwerp en uitvoering.

Warenwereld

Internet heeft de retailmarkt ingrijpend gewijzigd. Merkbeleving en authenticiteit krijgen steeds meer betekenis. De opkomst van flagstores en brand centers zijn voorbeelden van deze tendens. Inc. houdt zich bezig met de upgrading van verouderde winkelcentra. Uitgangspunt is dat de vernieuwde centra flexibel genoeg zijn om op toekomstige trends in te spelen en tegelijkertijd duurzaam genoeg om langdurig formules te trekken en mensen te behagen: onderdompeling in een ‘warenwereld’. Daarnaast ontwerpt Inc. verschillende speciaalzaken, winkels met beleving.

Het Nieuwe Werken

Meer dan in het verleden is de werkplek een plek voor ontmoeting, creatie en concentratie. Een maatpak, maar tegelijk flexibel. Organisaties zijn dynamisch. Het Nieuwe Werken leidt tot ander ruimtegebruik. Hoe kan een gebouw deze ontwikkelingen accommoderen? Inc. ontwerpt hiertoe maatpakken, die in gebruik flexibel zijn.

Particuliere opdrachtgevers, woonwensen

Geregeld werkt Inc. aan het vertalen van woonwensen van particuliere opdrachtgevers. Een aanbouw of verbouw of compleet nieuwe woning wordt door ons op een pragmatische en creatieve wijze ontworpen. Het creëren van verrassende oplossingen en deze vervolgens ‘bouwbaar’ maken, daar ligt voor ons de uitdaging.