Vlaardingen

Concept voor de herontwikkeling van een fabrieksterrein.
Een nieuwe supermarkt met een vis/versafdeling is de trekker voor de transformatie van dit grote fabrieks- en onderzoeksterrein. Dit terrein grenst aan een mooie parkzone die meer potentie heeft bij herbestemming van het fabrieksterrein. Door het afgraven van een parkachtige jachthaven wordt een zeehaven mogelijk voor jachten. Rond het water een reeks woonensembles die gefaseerd worden aangelegd.
Ontworpen in voormalig dienstverband