Oude Veemarkt

Nieuwbouw op het terrein tussen de Grotestraat en de Zwanenbelt te Almelo. Op de splitsing Bornsestraat, Bornebroeksestraat en Grotestraat Zuid werd vroeger de veemarkt gehouden. Nadat de markt naar elders werd verplaatst bleef dit punt toch de naam Oude Veemarkt of Oude Koemarkt houden.

Voor de invulling van het terrein is ingezet op het maken van een passend ensemble door het herstellen van de straatwand aan de Grotestraat, het ter plaatse van de splitsing Bornsestraat-Bornebroeksestraat-Grotestraat maken van een hoogteaccent en tenslotte, als afronding van het blok én in aansluiting op de nieuwbouw aan de Mennistenhoek, het maken van een straatwand aan het Zwanenbelt.

Het programma voor de locatie omvat de nieuwbouw van 66 appartementen en 300m2 algemene ruimte voor woningbouwcorporatie Beter Wonen.
Het ontwerp is zodanig flexibel dat er qua programma relatief eenvoudig omgeschakeld kan worden van reguliere verhuurappartementen naar appartementen voor specifieke doelgroepen en vice versa.

Opdrachtgever SuVC