Kloosterhofflat

De uitgangspunten voor de renovatie van de Kloosterhofflat waren tweeledig. Ten eerste het aanpassen van de verhuureenheden naar de hedendaagse standaard; groter en comfortabeler. Hierbij is gestreefd naar nieuwbouwkwaliteit. Ten tweede het upgraden van het exterieur zodat er een eigentijds complex ontstaat dat past binnen de nieuwe stedenbouwkundige context.
De corridor (middengang), met aan weerzijden de krap bemeten en eenzijdig georiënteerde appartementen is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is aan de noordzijde, het Kloosterhofpad, een nieuwe inpandige galerij gemaakt die de nieuwe en ruime doorzonwoningen ontsluit. Het betonnen casco gaf hiervoor voldoende aanleiding.
In de oude situatie waren de gevels alzijdig, er was geen hiërarchie in voor- en achterzijde. In de huidige opzet is hiervan geen sprake meer. In de nieuwe Kloosterhof is een duidelijke hiërarchie aangebracht waardoor de nieuwe gevels zich voegen in de nieuwe stedenbouwkundige situatie.
Na herontwikkeling van de locatie zal het openbare groene veldje aan de zuidzijde van de flat fungeren als binnentuin voor de omringende gebouwen, bestaand en nieuw. De indeling van de appartementen anticipeert op deze nieuwe situatie. Woonkamer met balkon aan de zuidgevel met uitzicht op de binnentuin, entree via galerij aan de noordgevel.
Dit is ook zichtbaar in het gevelontwerp en de materiaalkeuzes. De noordgevel met de hoofdentree krijgt een stedelijk en kloek karakter, de zuidgevel aan de binnentuin een meer gelaagd en open karakter. De gekozen materialen zijn hiervan een afgeleide.