inc.

What’s inc.?

inc. architects is een jong bureau met ervaren partners. Onze ervaring is breed en strekt zich uit van interieurarchitectuur tot projectmanagement. Hierdoor zijn wij bij uitstek in staat om voor complexe opgaven de juiste oplossing te bedenken. De bouwkolom staat onder druk en vernieuwt zich. Dit geldt ook voor de rol van de architect. Ons kenmerk is dat we zowel grensverleggend als pragmatisch zijn ingesteld. Samenwerking stimuleert onze creativiteit. Het mixen van relevante disciplines, kennis van gebruikers en dit samen brengen tot een krachtig concept is ons streven. Ons logo staat model voor deze gedachte: grenzen vervagen, nieuwe creativiteit komt gezamenlijk tot stand. inc. architects werkt vanuit haar kantoor in Den Haag en atelier in Bussum. inc. architects levert creativiteit als toegevoegde waarde. Sterke duurzame concepten. Cocreatie als middel. Een slim ontwerp als resultaat.

Visie

De totstandkoming van vastgoed staat enorm onder druk. De rol van alle partijen wordt opnieuw gedefinieerd. Wat is de toegevoegde waarde van de architect ? De maatschappij is door de crisis veranderd. Niets is meer vanzelfsprekend. Een positief aspect is dat iedereen, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers buiten de gebaande paden moet treden: er ontstaat meer ruimte voor creatieve oplossingen, dat zien wij als een kans, in die ruimte kunnen en willen wij opereren.
De tijd van grootschalige uitleglocaties met vastomlijnde eindbeelden ligt voorlopig achter ons. De komende jaren staan in het teken van zorgvuldig beheer van het bestaande, geleidelijke transformatie en chirurgische ingrepen die grote toegevoegde waarde bieden. Meer dan in het verleden krijgen we aandacht voor de specifieke kwaliteiten van een plek. Opgaven worden kleinschaliger en specifieker, gebruiker gericht. Juist de definitiefase van het project is voor ons een uitdaging. Elke opgave biedt unieke kansen, juist nu. Samen het maximale uit de mogelijkheden halen.
inc. architects is ontstaan om juist deze vragen creatief te lijf te gaan. Wij staan voor cocreatie, onderscheidende concepten en slim ontwerpen.

Design Principles

Onze projecten zijn divers maar worden gekenmerkt door een aantal design principles die ons helpen de opgave te beantwoorden, ze vormen het DNA van elk project; incorporatief ontwerpen.

Conceptual

Doelstelling van inc. is vroege betrokkenheid bij haalbaarheid van ontwikkelingen, al in de initiatieffase. In deze fase wordt de uitkomst van het project bepaald. Juist in deze fase kunnen wij waarde toevoegen. Onze stelling is dat alle creativiteit vereist is juist in het begin; het definiëren van de opgave. Wij zijn in staat deze aspecten in een onderscheidend concept onder te brengen. Sterke concepten zijn nodig om duurzaam toegevoegde waarde te creëren. Identiteit staat hierin centraal; onderscheidend vermogen brengt alles in beweging.

Cocreatie

Onderliggend is onze open creatieve houding; wij houden sterk rekening met de logica van totstandkoming van vastgoed; gebruikers, beleggers, stakeholders en het belang van de projectontwikkelaar. De gebruiker engageren in het creatieve proces is een uitdaging. Hieraan gekoppeld is onze werkhouding: samenwerken, integraal denken, partnerships vormen waarin schakels elkaar versterken. Ketenintegratie, Design Build en andere samenwerkingsvormen verdienen in toenemende mate de voorkeur. Alleen door intensieve samenwerking is het optimale resultaat haalbaar. Creativiteit inzetten om de haalbaarheid van een project te vergroten is ons kenmerk.

Smart Design

Duurzaamheid ligt ten grondslag aan elke vorm van toevoeging of verandering. Geliefde gebouwen zijn vaak duurzame structuren die veranderingen kunnen ondergaan zonder aan identiteit in te boeten. Innovatieve bouwmethoden maken nieuwe efficiënte bouwprocessen mogelijk; bij uitstek geschikt voor binnenstedelijke vraagstukken. De omslag in de bouw van aanbod naar vraaggestuurd levert nieuwe creatieve uitdagingen. Production On Demand, user specs en prefabricage gaan een grotere rol spelen. Duurzaam bouwen en gebruiker gestuurd bouwen gaan daarmee hand in hand. Slim ontwerpen is cruciaal voor het nieuwe bouwen.

De partners

Egon Landskroon

2012 – heden
partner inc.
2007 – 2011
projectmanager Ymere
2003 – 2007
projectontwikkelaar Farwest
1998 – 2003
architect BD architectuur
1996 – 1998
architect LEVS
1995 – 1996
architect AMA Group
1990 – 1995
architect HDZ

Eric Collet

2012 – heden
partner inc.
2007 – heden
eric collet architectural designer photographer
2003 – 2007
medewerkend architect de Jong Gortemaker Algra
1998 – 2003
architect/interieurarchitect BD architectuur
1989 – 1998
architect/interieurarchitect Westvorm


Netwerk

Samenwerking is de basis voor onze creativiteit. De inktvlek staat hiervoor model.
inc. architects maakt deel uit van verschillende netwerken. Dit stelt ons zonodig in staat voor elke opgave de meest adequate kennis bijeen te brengen. Voor grotere opgaven kunnen wij samenwerken met een bouwkundig bureau of een coarchitect . Hiervoor hebben wij een aantal vaste partners, uiteraard werken wij ook graag samen met een door de opdrachtgever geselecteerd uitwerkend bureau, of het engineering team van de aannemer. Met een aantal partners hebben wij afspraken over het gezamenlijk aanbieden van diensten.

Vacatures

inc.architects werkt met vaste freelancers en ontwerppartners en heeft op dit moment geen vacatures. Als u interesse heeft in een stageplaats kunt u contact opnemen met een van de partners via info@inc-architects.nl. Uw cv ontvangen wij bij voorkeur per wetransfer.